Mechanika cieczy- technologia XTON oparta jest na wykorzystaniu potencjału hydrodynamiki.

W procesie regeneracji urządzenie DPF Master Flash wprowadza do wnętrza filtra cząstek stałych wodę oraz powietrze pod wysokim ciśnieniem. Siły działające na cząsteczki wody wywołują zjawisko ruchu turbulentnego, w którym cząstki płynu przemieszczają się po torach kolizyjnych, często kolistych (wirowych). Wykonują one zarówno ruch postępowy, jak i wsteczny, co doprowadza do ich zderzania się i mieszania.

This is not your language?

Choose other language