Mechanika cieczy- technologia XTON oparta jest na wykorzystaniu potencjału hydrodynamiki.

W procesie regeneracji urządzenie DPF Master Flash wprowadza do wnętrza filtra cząstek stałych wodę oraz powietrze pod wysokim ciśnieniem. Siły działające na cząsteczki wody wywołują zjawisko ruchu turbulentnego, w którym cząstki płynu przemieszczają się po torach kolizyjnych, często kolistych (wirowych). Wykonują one zarówno ruch postępowy, jak i wsteczny, co doprowadza do ich zderzania się i mieszania.

This is not your language?

Choose other language

Subscribe to our newsletter

Sign up to our newsletter and get profitable discounts!

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).