Rodzaje filtrów cząstek stałych

DPF/FAP– Filtr cząstek stałych zbudowany z ceramicznego korpusu o strukturze siatki zamknięty w metalowej obudowie.
Jego zadaniem jest zatrzymanie pyłów i sadzy powstałej podczas spalania.
Stosuje się filtry:
-tzw. suchy (bez dodatku płynu katalitycznego);
-tzw. mokre z użyciem płynu katalitycznego (Eolys) w celu neutralizacji sadzy oraz wiązania atomów węgla.
GPF – odpowiednik filtrów DPF i FAP montowany w samochodach z silnikiem benzynowym.
SCR– technologia stosowana m.in. w silnikach Diesla, której główną zasadą jest zredukowanie w gazach wylotowych emisji cząstek stałych (PM) i redukcja zwiększonej emisji tlenków azotu (NOx).

This is not your language?

Choose other language

Subscribe to our newsletter

Sign up to our newsletter and get profitable discounts!

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).